TYÖPAJOJA & KOULUTUKSIA

Tarinan merkitys yrityksen tai tuotteiden markkinoinnissa on keskeinen. Parhaita tarinoita ovat ne, jotka ovat kestäviä ja totta. Nämä ovat juuri niitä tarinoita, jotka sinä yrityksen perustajana tai työntekijänä tunnet parhaiten. Mutta miten valita toimivan tarinan ainekset ja lisäksi järjestää ne käyttökelpoiseen muotoon? 

Järjestämme koulutuksia työpajan muodossa, ja lisäksi voimme räätälöidä sinulle sopivan koulutuksen tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Tarina yrityksen brändin rakentajana

Kesto: 2 tuntia

Osallistujamäärä: 5–50

Tässä koulutuksessa paneudutaan tarinan rakentamisen ja kertomisen keinoihin. Koulutus koostuu Tositarinan asiantuntijoiden puheenvuoroista ja niiden yhteydessä tehtävistä harjoituksista, joiden avulla hahmotat tarinan merkityksen yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden identiteetin rakentamisessa.

Lisäksi paneudutaan siihen, millä tavoin ja missä yrityksen tarinan voi kertoa. Tehtävät harjoitukset luovat myös pohjan oman yrityksen tarinan aineksille. 

Koulutuksessa käsitellään seuraavia tarinan rakentamiseen ja kertomiseen liittyviä lähtökohtia:

   • Tarinan merkitys yrityksen brändille ja liikevaihdolle
   • Tarinan voima yrityksen omassa strategiatyössä
   • Mikä on kestävä tarina: aineksia tarinan rakentamiseen
   • Esimerkkejä toimivista tarinoista
   • Missä ja millä tavoin tarina kerrotaan?

 

Toimiva ja käytännöllinen nimi

Kesto: 2 tuntia

Osallistujamäärä: 5–50

Nimi on potentiaaliselle asiakkaalle ensimmäisiä kytköksiä itse kohteeseen, ja se rakentaa kohteesta syntyviä merkityksiä ja mielikuvia. Osuva ja kuvaava nimi ankkuroi kohteen vakaasti paikalleen ja tarjoaa uusiakin oivalluksia.

Ihmisillä on luontainen halu tuntea nimen tausta ja tarina. Nimien ei haluta olevan merkityksettömiä etikettejä, vaan niiden toivotaan kertovan jotakin olennaista ja kestävää itse nimen kohteesta. Tärkeää on myös, että nimet ovat puhutussa ja kirjoitetussa kielenkäytössä toimivia sekä helppoja muistaa ja ääntää.

Tarjoamme koulutusta, jossa käydään läpi uskottavien, kestävien ja kielenkäytössä toimivien nimivaihtoehtojen ideointia, kartoitusta, suunnittelua ja valintaa. Erilaisiin aineistoihin perustuva nimisuunnittelu mahdollistaa samalla nimien taustalla olevien tarinoiden kertomisen, mikä osaltaan lisää kohteiden erityisyyttä ja tuo uuden näkökulman markkinointiin. 

Koulutuksessa perehdytään seuraaviin nimeämiseen liittyviin peruskysymyksiin:

 • Minkälainen on hyvä ja myyvä nimi? 
 • Millaisia ovat yleisöön vetoavat nimet? Mistä nimistä ei yleensä pidetä?
 • Mistä aineksia kestävään nimeen?
 • Esimerkkejä toimivista nimistä

 

Terveisiä koulutukseen osallistuneilta:

Kiitos! Erittäin hyvä luento aloittelevalle yrittäjälle. Sain paljon uusia ideoita ja jään työstämään niitä.

NewCo Helsingin tilaamaan koulutukseen osallistunut yrittäjä

Hieno aamupäivä! Sain paljon ideoita. Nyt vaan kirjoittamaan ja sanoittamaan yritykseni tarina.

NewCo Helsingin tilaamaan koulutukseen osallistunut yrittäjä

Oli inspiroivaa ja ajatuksia herättävää.

NewCo Helsingin tilaamaan koulutukseen osallistunut yrittäjä