Terhi Ainiala & Pia Olsson

Olipa kerran. Kaksi sanaa, jotka johdattelevat ajatuksemme seikkailuun, jännitykseen, romantiikkaan, selviämiseen ja onnellisiin loppuihin. Ne aloittavat tarinoita, joka tuntuvat olevan kaukana omasta arjestamme; tarinoita, joita vain mielikuvitus voi tuottaa. Kuitenkin tarinan kaari on läsnä kaikessa elämässämme – erityisesti silloin, kun olemme kehittämässä jotain uutta ja lähdössä rohkeasti toteuttamaan omia unelmiamme. Yksi tällainen elämänvaihe on oman yrityksen perustaminen. Se on seikkailu, jossa arjen byrokratian ja alkujännityksen taustalla elää pyrkimys tehdä jotain uutta ja merkityksellistä.

Tarinoilla on tutkitusti vaikutusta yrityksen ja sen tuotteiden markkinointiin. Tarina tuo yrityksen lähemmäksi asiakasta ja antaa tuotteelle luonnetta ja erityisyyttä. Jos tarina nähdään osana yrityksen itseymmärrystä, on sillä vaikutusta myös sille, minkälaisena yrityksen toiminta halutaan nähdä tulevaisuudessa. Kun tarina kiinnittyy yrityksen todellisuuteen, ei ainoastaan mielikuvitukseen, on sillä aivan erityinen voima yrityksen tavoitteista, toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä kerrottaessa. Tarina ei heijasta ainoastaan mennyttä vaan se näyttää suuntaa tulevaisuuteen. Tarinat eivät myöskään ole vain pakoa todellisuudesta vaan niillä on myös klassinen tehtävänsä opettaa, opastaa ja vaikuttaa.

Myös vastaperustetuilla yrityksillä on tarinansa, mutta juuri niillä tarinan sanallistaminen ja kertominen vaativat erityistä rohkeutta: rohkeutta tarkastella oman toiminnan ja sen kehittämisen tarinaa, omia yrittämisen lähtökohtia, tavoitteita ja unelmia. Rohkeutta vaatii myös näiden avaaminen sekä oman yrityksen sisällä että sen ulkopuolella, toisinaan ehkä myös yrittäjille itselleen. Erityisen rohkealta tämä saattaa vaikuttaa, kun vielä on epävarmaa, miten yrityksen toiminta lopulta kantaa – kun onnellisesta lopusta ei aivan vielä olekaan varmuutta.

Ja kuitenkin: seikkailu on parhaimmillaan juuri silloin, kun emme vielä tiedä sen loppuratkaisua. Tällöin voimme myös itse olla sen aktiivisia kertojia ja tarinan kaaren rakentajia. Kun tarinan pohjalla ovat yrityksen omat, eletyt lähtökohdat, ei tarinan tehtävä ole vain viihdyttää vaan myös rakentaa tukevaa perustaa toiminnalle. Siksi tarinan kerrontaan kannattaa rohkaistua – omista kokemuksista ja unelmista liikkeelle lähtien.

Olipa kerran… Miten sinä jatkat yrityksesi tarinaa?

 Tositarina on kertomassa tarinan merkityksestä ja tarinallistamisesta uusille yrittäjille 15.1.2020 klo 15–17 NewCo Helsingin järjestämässä tilaisuudessa.