Terhi Ainiala & Pia Olsson

Miten rakentaa omalle yritykselle toimiva ja kestävä tarina? Vai tarvitaanko tällaista tarinaa ylipäänsä? Voiko tarinalla olla merkitystä yrityksen brändille ja liikevaihdolle? Voisiko tarinaa käyttää myös yrityksen omassa strategiatyössä? Tällaisia kysymyksiä tarkastelimme koulutuksessa, jonka pidimme tänä talvena Helsingin uusyrityskeskuksessa NewCossa.

Tällainen tarinankerronnan koulutus oli ensimmäinen laatuaan NewCossa. Tarpeesta ymmärtää tarinan merkitystä ja halusta oppia kertomaan omaa tarinaa kertoo se, että hyvin pian ilmoittautumisen alettua osallistujamäärä tuli täyteen. Tarinan rooli yrityksen markkinoinnissa oli siis teema, jota moni oli pohtinut ja josta haluttiin tietää lisää. Kaikkiaan paikalla oli liki 50 yrittäjää useilta eri aloilta, it-toimijoista taiteen kentän tekijöihin.

Ydintarina, syntytarina, asiakastarina, tuotetarina

Yritystoiminnassa, kuten muussakin elämässä, tarinaa voidaan kertoa monesta näkökulmasta ja monella eri tavoin. Eri tarinoin voidaan vaikuttaa eri kohderyhmiin ja eri tilanteisiin. Yrityksen tärkein tarina on kuitenkin sen ydintarina, joka on ikään kuin “päätarina”, se suurempi tarina siitä, mikä yritys on ja mitkä ovat sen merkitys ja arvot. Tämä ydintarina toimii myös pohjana, kun lähdemme kertomaan yritykseen liittyviä muita tarinoita. Simon Sinekin kultaisen kehän mukaan ydintarinaa kertoessamme olemme toiminnan ytimessä: miksi yrittäjinä teemme sitä, mitä teemme?

Ydintarinasta puolestaan jalostuvat pienemmät tarinat, joita käytetään hyödyksi markkinoinnissa. Muita tarinoita voivat olla syntytarina, jossa kerrotaan yrityksen perustamiseen johtaneista tekijöistä ja vaiheista, asiakastarina, jossa tuodaan esiin asiakkaiden kokemuksia, ja strategia- tai identiteettitarina, jonka tehtävä on kirkastaa yrityksen toiminta yrityksen sisällä. Yrityksen tuotteilla ja palveluilla voi myös olla omia tuotetarinoita.

Kestävä tarina on koskettava, samastuttava, merkityksiä esiin nostava, johdonmukainen ja mielikuvia luova. Tärkeää on, että tarina yhdistyy yrityksen arvoihin ja identiteettiin ja että se muodostaa todellisen yhteyden yritykseen tai sen tuotteisiin.

Uusi työpaja tulossa syksyllä 2020!

Kahden tunnin mittaisessa koulutuksessa ehdimme myös ottaa esille esimerkkejä suomalaisista yritys- ja tuotetarinoista, jotka herättivät osallistujissa runsaasti tunteita, näkemyksiä ja eri suuntiin vieviä mielipiteitä. Nämä keskustelut osoittivat osaltaan tarinan kerronnan voiman mutta myös lajin vaativuuden. Ennen kuin tarinoimme, onkin tärkeä miettiä paitsi viestin sisältö myös sen tyylilaji. Myös se, miten kerromme, on osa tarinan kestävyyttä.

Kaksi tuntia aktiivisen ja keskustelevan joukon kanssa sujui ripeästi. Itse tarinan kerrontaan ehdimme paneutua vain nopean harjoituksen myötä. Tarve konkreettiseen tarinan kerrontaan oli kuitenkin ilmeinen, joten koulutuksellemme on luvassa jatkoa. Syksyllä 2020 järjestämme NewCossa työpajan, jossa osallistujat pääsevät itse rakentamaan oman yrityksensä tarinaa. Seuratkaa tarkempia tietoja NewCon ja Tositarinan sivuilta!