Terhi Ainiala & Pia Olsson

Nimi yksilöi ja erottaa kohteen muista. Se antaa ensimmäisen viestin kohteestaan ja rakentaa nopeasti merkityksiä ja mielikuvia. Nimellä on siis paljonkin väliä. Parhaimmillaan se luo kantajalleen identiteetin ja kestävän tarinan.

Tunnistamme tilanteita, jolloin olemme mieltyneet johonkin uuteen ravintolaan siksi, että sillä on mukava ja osuva nimi. Toisaalta muistamme myös tapauksia, joissa olemme jopa välttäneet yrityksiä, joiden nimi ei vaikuta uskottavalta tai vakuuttavalta. Aikoinaan lähdin ehdottamaan jopa huonoja nimiä kantavien liikkeiden boikottia, kun kimpaannuin siihen, että suomalaista lähiruokaa myyvä yritys otti englantia sisältävän omituisen nimen Eat & Joy Maatilatori.

Mistä sitten hyvä nimi löytyy, jos nimettävänä on vaikka oma yritys, sen tuote tai palvelu? Hyvän nimen keksiminen ei ole helppoa. Nimiä on maailma täysi, ja voi tuntua siltä, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot on jo käytetty. Nimen tulisi olla erottuva ja houkutteleva. Se saisi mieluusti olla informatiivinen ja jotakin kohteestaan kertova. Tärkeää on myös, että nimeä on helppo käyttää.

Nimen mahdista ja mahdollisuuksista on kirjoitettu paljon sekä nimistöntutkimuksessa että markkinoinnin ja yritysviestinnän alalla. Keskeistä on myös tunnistaa se, mikä nimettävässä kohteessa on omaperäistä, mikä on juuri se meidän juttu.

Arvostan sitä – sekä nimistöntutkijana että potentiaalisena asiakkaana –, että nimestä näkee heti, mikä ja millainen sen kohde on. Kaikkea ei toki nimen tarvitse eikä pidäkään kertoa. Kiehtova ja osuva nimi avaa ikkunan kohteen tarinaan: sen taustaan, kenttään ja siihen, mikä ja kuka juuri tämä yritys tai tuote on.

Toisinaan nimenantajalta unohtuu se, että nimeä pitää myös käyttää, sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä. Ei riitä, että nimi näyttää lystikkäältä logossa tai ruudulla. Kirjoitusasulla leikittely, esimerkiksi erikoismerkkien tai tarpeettomien välimerkkien käyttö, ei yleensä toimi. Joskus näkee kielelliseen leikittelyyn ja vaikkapa sanojen monimerkityksisyyteen pohjautuvia nimiä, mutta kielenkäyttäjä on nopeasti pulassa, jos nimeä pitää taivuttaa. Helsinkiin avattiin hiljan uusi ravintola, joka sai nimen Kuusi palaa. Nimen sanottiin motivoituneen siitä, että ilmauksella on suomen kielessä peräti yhdeksän eri merkitystä. Jos ravintolan asiakas haluaa tätä merkitysten moninaisuutta kunnioittaa, hän ei voi sanoa illastavansa Kuudessa palassa. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäänee Kuusi palaa –ravintolassa.

Hyviä nimiä on silti rakennettavissa. Sellaisia, jotka osuvat, kestävät ja toimivat. Hyvän nimen eteen on hyvä tehdä kunnolla töitä.

Terhi Ainiala